Marjala
Veden äärellä
Kuvia ranta-alueelta alkukesästä 2006.